Grøn Energi

Grøn Energi er en tænketank under Dansk Fjernvarme. Tænketanken skaber viden om bæredygtige energisystemer bl.a. via analyser, innovation og opstart af udviklingsprojekter, der kan belyse og dokumentere fjernvarmens nøglerolle for et bæredygtigt og integreret energisystem.

Forløberen for Grøn Energi hed Fjernvarmens Udviklingscenter og blev oprettet i 2009 af en gruppe uddannelsesinstitutioner, virksomheder og fjernvarmeselskaber – herunder CTR. Den fælles opgave var at være bindeled mellem de forskellige typer aktører i arbejdet med at fremme et levende og dynamisk forsknings- og udviklingsmiljø indenfor fjernvarme. I 2013 overtog Grøn Energi alle aktiviteter i Fjernvarmens Udviklingscenter.

Gå til Grøn Energi