Eksport af viden

CTR har et transmissionssystem i verdensklasse og oplever derfor stor interesse fra varmeaktører, specielt fra udlandet, der gerne vil lære af det storkøbenhavnske eksempel. Interessen er for det meste af teknisk karakter, men de politiske og organisatoriske forhold har også stor interesse. Det skyldes især den specielle organisatoriske struktur, der er valgt i det storkøbenhavnske område og for CTR som selskab, men også den meget konsekvente energipolitik, der er ført i Danmark igennem mange år.

Nogle selskaber henvender sig direkte til os, men ofte bliver kontakten formidlet via andre parter som fx ambassader, danske leverandører der eksporterer fjernvarmeløsninger, eller brancheforeninger, der er aktive på eksportmarkedet.

CTR har også gennem en årrække deltaget i det administrative arbejde med at udarbejde normer for fjernvarmekomponenter både nationalt og internationalt. Fælles standarder letter bl.a. eksporten og fremmer dokumentationen af anlægsprojekter.