Elektrificering

Den danske el forsyning har igennem de sidste 30 år udviklet sig fra kulfyrede kraftvarmeværker, som med tiden er erstattet af biomasse fyrede kraftvarmeværker, til mere vindbaseret el i systemet.

Denne transformation har både åbnet for udfordringer og nye muligheder for fjernvarmen. Fordelene i kraftvarmeværker er deres produktionsfleksibilitet, som producerer varme og el, når forbrugerne havde et behov.

Med flere vindmøller og solceller i elproduktionen forventes en fluktuerende produktion og prissætning. Det vil give udfordringer med svingende økonomi i kraftvarmeproduktion, men åbner for udnyttelse af fjernvarmesystemet som et stort akkumuleringssystem, når der er overskud af el. Overskud af grøn strøm, som spiller godt sammen med den grønne omstilling af fjernvarmesystem.

Hvis vi sammenkæder grøn el med varmepumper, varmelagre, geotermi og elkedler, kan vi med den rette planlægning udnytte synergieffekter mellem systemerne.

CTR har sammen med VEKS og HOFOR bygget en 5 MW forsøgsvarmepumpe, som bruger spildevand og havvand som varmekilde, som første skridt på elektrificeringen. Forskningsprojektet om varmepumper er nu afsluttet, og slutrapporten kan læses her: SVAF rapport 2023

Til håndtering af spidslastforbruget har vi en 40 MW elkedel i Gentofte, og bygger en 80 MW elkedel i Gladsaxe, som skal kobles direkte på 132 kV el transmissionsnettet.

Med en total produktionskapacitet i CTR’s system på over 2000 MW bliver el nettet udfordret,  hvis forsyningssikkerheden skal fastholdes – selv med en stor procentdel af effektive varmepumper. Derfor er CTR også i løbende dialog med el transmissionsselskaber (Energinet) og distributionsselskaber om fremtidig forsyning.

Vi forudser, at der frem mod 2030 vil blive investeret massivt i eldrevne varmepumper, og kapaciteten vil i Danmark blive øget fra de cirka 100 MW i dag til mere end 1.800 MW. Det betyder også, at fjernvarmen i 2030 vil stå for omkring 10 procent af hele Danmarks elforbrug.