Geotermi

CTR ejer, sammen med HOFOR og VEKS via Hovedstadens Geotermiske Samarbejde (HGS), et geotermisk demonstrationsanlæg placeret på Amagerværkets grund på Magretheholmen. Anlægget blev oprindelig etableret i 2004/2005 i samarbejde med VEKS, Københavns Energi, Energi E2 og DONG men via fusioner og opkøb, er de tre varmeselskaber siden 2014 blevet eneejere af anlægget.

Efter nogle års drift opstod der problemer på anlægget med højere og højere modtryk i injektionsbrønden (der hvor vandet ledes retur til undergrunden), og HGS har leveret deres licens til undergrunden retur. Som forsøgsanlæg har der været udfordringer med at opretholde en stabil drift og håndtering af den naturlige stråling. Anlægget har dog givet en uvurderlig viden til den videre udvikling af geotermisk varme til fjernvarmen.

Geotermisk varme fra undergrunden kombineret med eldrevne varmepumper vil blive en brik i den grønne omstilling. Frem til 2035 sker den grønne opstilling i hovedstaden primært på grund af omstilling til biomasse på kraftvarmeværkerne.

Efter 2035 reduceres biomasseforbruget til energiproduktion i takt med udbygningen af varmepumper, solvarme og geotermi i fjernvarmeproduktionen, så biomasseforbruget i 2050 er i samme størrelsesorden som det nuværende forbrug. Se Regionens strategisk energiplan.

Da der er begrænsede kilder i overskudsvarme og plads til solvarme i CTR’s forsyningsområde, vil geotermisk varme være kilden til langsigtet erstatning af biomasseenergi. Når CTR forsyningsområde er placeret lige over en af de væsentligste reservoir for geotermisk varme - og man forventer en øget integration mellem overskuds el fra vindmøller - så vil det være en naturlig kilde til varme i hovedstaden. Der er dog væsentlige økonomiske udfordringer, når denne løsning skal realiseres.

Nye interessenter med erfaring fra undergrunden har vist interesse for geotermisk varme. Energistyrelsen har udbudt det område, som HGS havde eneretstilladelse til. To selskaber, A.P. Møller Holding og Geotermisk Operatørselskab, Geoop, har ansøgt om licens, så en ny æra kan starte.

Interessante links:
Gate21: https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/06/Geotermi-_business_case_EPT.pdf

Energistyrelsen: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Geotermi/landsdaekkende_screening_af_geotermi_i_28_fjernvarmeomraader.pdf