Varmelagre

Varmelagring i fjernvarmeforsyningen kan reducere behovet for spidslastproduktion (Den koldeste dag, specielt om morgenen når alle skal i bad), forbedre udnyttelsen af overskudsvarme og øge udnyttelsen af grundlastproduktion (De store værker).

Der anvendes i dag to velkendte typer af varmelagring : ståltanke og damlagre. Ståltanke bliver primært brugt som korttidslagring ,mens damlagre kan anvendes både til kort- og langtidslagring. CTR er medejer, eller har lejekontrakter, på varmelagrer på hhv. Avedøreværket og Amagerværket, sammen med HOFOR, VEKS og Ørsted.

Der er en lang tradition for samarbejde om og deling af varmlager mellem fjernvarmeselskaber og fjernvarmeproducenter i CTR’s område, da varmelagre er en fælles gevinst for det samlede system. I de centrale fjernvarmeområder er udfordringen særligt, hvem der skal afholde investeringen, da gevinsten kommer både varmeforbrugere og producenter til gavn. Her har CTR en særlig rolle, da CTR ikke har specifikke interesser i lokale distributionsnet eller produktion, men tjener det overordnede system.

CTR har som seneste udvikling indgået i et samarbejde med VEKS og Høje Tåstrup fjernvarme om et damvarmelager i Tåstrup.

Gate21: https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/05/Varmelagre_hovedstadsomr%C3%A5det_EPT.pdf