Energi på tværs

CTR har været en del af Energi på Tværs siden 2012. Fra 2012- 2016 og igen fra 2018 til nu varetager vi næstformandsskabet for Energi på Tværs. Energi på Tværs forperson er Morten Winge, kommunaldirektør i Tårnby Kommune.

Baggrunden for Energi på Tværs er, at omstilling til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver nye løsninger og nye samarbejder.
Projektet havde sit udgangspunkt i Region Hovedstaden og de 29 kommuners fælles klimastrategi ’Klimastrategi for hovedstadsregionen’ fra 2012, hvor et af fokusområderne er et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi. Energi på Tværs blev skabt med finansiering fra Energistyrelsen, Region Hovedstaden, energiselskaber og kommunerne i regionen.

Projektledelsen bliver varetaget af partnerorganisationen Gate21, der samler kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner for at accelerere den grønne omstilling. Du kan læse mere om Energi på Tværs her

Energi på Tværs har netop startet sin tredje fase.
Fase 1 identificerede indsatsområderne,
Fase 2 beskrev en handlingsplan og
Fase 3 er implementeringsfasen.