Strategisk energiplanlægning

Efter varmeforsyningslovens § 3, påhviler det ”kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen”.

CTR bistår derfor vores ejerkommuner i den strategiske planlægning af varmeforsyningen i de 5 kommuner – København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby.

Rammerne for arbejdet er for det første bestyrelsens beslutning fra 2010 om, at CTR skal være CO2-neutral i 2025. Denne målsætning betyder, at vi aktuelt undersøger mulighederne for - og konsekvenserne af - at omstille vores spids- og reservelastanlæg til CO2-neutrale brændsler. Det kan fx ske ved at erstatte en olie eller naturgaskedel med en elkedel, hvor det er muligt at bruge vindmøllestrøm fremfor fossil strøm.

For det andet har Region Hovedstaden truffet beslutning om at være CO2-neutral i 2035. Hvis CTR er CO2-neutral i 2025, vil det naturligvis også have en gavnlig virkning på hele regionen. Derudover arbejder vi i regi af Energi på Tværs sammen med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen og 4 kommuner fra Region Sjælland om at dele viden og erfaring med konkret implementering af målsætningen.

Endelig har den nuværende bestyrelse nikket til, at FN’s verdensmål også er en ramme for CTR’s strategiske arbejde.