Varmeplan Hovedstaden

CTR og de to øvrige store varmeselskaber i hovedstaden, VEKS og HOFOR, har udarbejdet en varmeplan for hovedstaden. Varmeplanen skal give et bedre grundlag for at sikre en fornuftig udvikling i varmeprisen og energieffektiviteten, samtidig med at vi opretholder forsyningssikkerheden.

Varmeplan Hovedstaden er et dynamisk projekt, der har til formål at sætte rammerne for den energistrategiske planlægning på kortere og længere sigt. Projektet har eksisteret siden 2008, og den sidste udgave af Varmeplan Hovedstaden kom i 2016. I 2019 har de tre selskaber atter startet en ny fase op.
Fjerde fase er sat i gang - Vestforbrænding er gået med i projektet, ambitionsniveauet skrues op, og samtidig skiftede projektet navn til ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50).
Varmeplan Hovedstaden 4 vil beskrive forsyningsscenarier frem til 2030, 2040 og 2050. Det indebærer også en vurdering af de enkelte scenariers økonomiske konsekvenser for eksisterende og nye investeringer samt deres konsekvenser for reduktionen i drivhusgasser.

De tre tidligere faser af Varmeplan Hovedstaden (VPH) vedrørte følgende:

VPH 3: Tredje fase blev igangsat i november 2012 og har blandt andet haft til formål at analysere og afstemme de større investeringer, der skal foretages i net og produktion de næste 10-15 år, samt at analysere og kvantificere mulighederne for samspil mellem fjernvarmesystemet og et fremtidigt el system med stigende mængder vind.

VPH 2: Anden fase af Varmeplan Hovedstaden blev færdiggjort i september 2011 og fulgte ved hjælp af scenarieberegninger af forskellige tiltag til en CO2-reduktion frem mod 2025, op på de udviklingsmuligheder, der blev identificeret i første fase.

VPH 1: Første fase blev gennemført i 2008 og 2009, og VPH 1 beskrev blandt andet beskrev en række udviklingsmuligheder for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet gennem fire scenarier.

Yderligere information

Yderligere information, herunder de tidligere publicerede rapporter, kan hentes på FFH50's hjemmeside via linket nedenfor. 
Læs mere om FFH50 her.

Projektejere
Lars Gullev (VEKS),  Randi Skogstad (CTR), Thomas Engberg Pedersen (HOFOR)

Styregruppe
Morten Stoppe (VEKS), Lars Hansen (CTR), Charlotte Søndergren (HOFOR), Michael Brandt (FORS), Jørgen Abildgaard (Københavns Kommune) og Lars Christensen (Høje Taastrup Kommune).