Affald

Håndtering af affald udgør et problem for alle moderne bysamfund. I Danmark har man valgt en model, hvor alt affald bliver samlet sammen og sorteret i fraktioner, der kan blive genbrugt, og i restaffald, som vi bortskaffer ved forbrænding. Den energi, der bliver udviklet ved at forbrænde affaldet, kan vi udnytte. I Danmark anvender vi energien fra forbrænding af affald til at producere el og fjernvarme. I CTR’s område ligger nogle af de mest moderne og avancerede affaldsforbrændingsanlæg - ikke kun i Danmark, men på verdensplan. De udnytter energien meget effektivt, og samtidig renser de røgen, så forureningen med partikler er minimal.

Affaldsforbrændingsanlæggene håndterer, ud over almindelig dagrenovation, også industriaffald fra nærområdet og i perioder på året, hvor der er behov, og kapacitet til det på anlæggene, importerer de industriaffald fra andre områder og lande. Anlæggene kan også håndtere affaldsbiomasse, som ikke må forbrændes på de centrale kraftvarmeværker.

Al den varme, der bliver produceret på affaldsforbrændingsanlæggene, bliver udnyttet i fjernvarmesystemet. Vi er på den måde med til at sikre en høj udnyttelse af energien, samtidig med at hovedstadens problem med bortskaffelse af affald bliver løst på en miljørigtig måde uden at belaste luftkvaliteten unødigt med skadelige partikler og anden uønsket emission.