Fossile brændsler

Forsyningssikkerheder en af de primære opgaver i et stort sammenhængende fjernvarmesystem som CTR’s. Det er udmøntet i CTR’s strategi for spids- og reservelastanlæg. Vi skal både kunne dække kundernes behov, når det bliver meget koldt, og når der er havarier på et eller flere af de store centrale produktionsanlæg, som vi primært ønsker at basere vores varmeleverancer på.

Spidslastsituationen med koldt vejr optræder typisk i vinterhalvåret, men den maksimale belastning, som fjernvarmesystemet er dimensioneret til at kunne klare, optræder kun sjældent - måske med et interval på op til 30 år. Reservelast er der løbende behov for, for der er mange produktionsanlæg koblet til fjernvarmesystemet i hovedstaden, og derfor opstår der ofte situationer, hvor de store anlæg er nødt til at skrue ned eller falder helt ud. Reservelast er derfor - til forskel for spidslast - karakteriseret ved, at der kan være tale om en meget stor effekt, som der pludselig er behov for, og måske i en forholdsvis kort periode.

Både spidslast og reservelast spiller nøgleroller i en god forsyningssikkerhed, og derfor er det vigtigt, at brændselsforsyningen til disse anlæg er stabil og pålidelig. Det er årsagen til, at vi i dag især bruger de fossile brændsler, naturgas og olie, til spids- og reservelast. Naturgas og olie er fleksible og tilgængelige i store mængder. Naturgas giver en lavere CO2-emmision end olie, og derfor vælger vi drift på naturgas frem for olie, når det kan lade sig gøre. De primære leverandører af spids- og reservelast til CTR er gaskedlerne på Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket, mens olie primært benyttes på anlæg i København og på Frederiksberg, hvor der ikke er naturgas til rådighed.

Vi har en strategi om, at varmen på sigt skal være CO2 neutral, og derfor arbejder vi på flere fronter med at finde alternativer til de fossile brændsler, som vi benytter i dag. Vi er bl.a. begyndt at benytte elkedler til spids- og reservelast. Varmeproduktion på elkedler er CO2 neutral i de tilfælde, hvor behovet for spids- og reservelast opstår samtidig med overskudsproduktion på vindmøllerne eller når strømmen er produceret på biomasse.