Geotermi

Geotermisk energi er en både miljøvenlig og vedvarende energiform. Undergrunden holdes varm af den konstante strøm af varme fra jordens indre, hvor kernen har en temperatur på ca. 5.000 °C. Mere end 99 % af jordens volumen har en temperatur over 1.000 grader, og energiindholdet er derfor mange gange støre end energiindholdet i jordens samlede fossile reserver. Det er derfor oplagt at udnytte denne på sin vis gratis varme. CTR’s bestyrelse har besluttet at arbejde for, at Geotermisk energi kommer til at spille en væsentlig rolle i fremtiden. Det kan være en løsning på at erstatte noget af den biomasse, som leverer en stor del af varmen i dag.

Den geotermiske energi befinder sig dog flere tusind meter under jordens overflade, og derfor er der store investeringer og risici forbundet med at udnytte geotermisk energi til fjernvarme. Desuden er den geotermiske energi i undergrunden under København bundet til vand med en temperatur på ca. 75 grader. Det betyder, at vi kun kan udnytte energien til fjernvarme, hvis vi bruger varmepumper til at hæve temperaturen.

For at understøtte udbredelsen af geotermisk energi deltager vi i Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS), der ejer og driver et geotermisk demonstrationsanlæg ved Amagerværket.

HGS blev dannet i januar 2000 og i februar 2001 fik HGS en 25-årig efterforsknings-og indvindingstilladelse af Energistyrelsen. Et geotermisk demonstrationsanlæg på Amagerværket blev sat i drift i 2006, og i november 2014 købte de tre varmeselskaber - CTR, VEKS og HOFOR Varme - DONG Energy ud af HGS, så anlægget i dag er ejet af de tre varmeselskaber med en tredjedel hver. 

Driften af det geotermiske demonstrationsanlæg har langt fra været uden problemer, og de tre selskaber bag HGS har i sommeren 2019 besluttet at neddrosle aktiviteten og afvente, at mere professionelle operatører kommer på banen. Som en konsekvens af denne beslutning har HGS ansøgt Energistyrelsen om at tilbagelevere den eneretslicens, som HGS har, for derved at åbne op for at andre operatører kan komme på banen.

Vi vil fortsat støtte op om at udnytte geotermisk energi i hovedstadsområdet, på samme måde, som vi deltog i Dansk Fjernvarmes initiativ med at etablere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, som desværre måtte indstille sine aktiviteter i starten af 2016.