Varmepumper

I Danmark er der gennem mange år blevet satset kraftigt på vindmøller, og det betyder mere fokus på at udnytte el til varmeforsyning. I energikrisens barndom brugte man mange ressourcer på at få el ud af varmeforsyningen. Dengang var der tale om el-radiatorer, der omsatte energien én til én - dvs. én energienhed strøm bliver til én energienhed varme. Det er ikke en effektiv anvendelse af el, for el har flere anvendelsesmuligheder og en højere værdi end varme. Derfor var det på det tidspunkt en god idé at udfase el-opvarmning i Danmark, også fordi el dengang primært blev produceret på fossile brændsler.

I dag sker produktion af el primært ved hjælp af vindmøller og til en vis grad solpaneler, og på kraftvarmeværkerne, hvor el og varme bliver produceret sammen, bliver el ofte produceret som følge af behov for varme, også når el-prisen er lav. Derfor kan opvarmning med el igen være en god idé, men der er andre – og mere effektive – måder at gøre det på end el-radiatorer. Med varmepumper erstatter man én energienhed el med tre til seks energienheder varme, og det er den mest intelligente måde at anvende el på i varmeforsyningen. Af samme grund er afgifter på el til varmepumper blev lempet kraftigt for at understøtte flere varmepumper.

Varmepumper hæver temperaturen fra en varmekilde til en højere temperatur, der kan anvendes til fjernvarme. På den måde kan man hæve værdien af lavværdige varmekilder fx spildevand eller overskudsvarme fra industrianlæg. Der er på den måde tale om en dobbelt gevinst: Vi anvender CO2-neutral el fra vindmøller til at nyttiggøre forskellige former for overskudsvarme, som også regnes for CO2 -neutrale.

Der benyttes to forskellige former for varmepumper i fjernvarmesystemet:

  1. vand til vand varmepumper og
  2. luft til vand varmepumper.

Vand til vand varmepumper er de mest energieffektive pga. den normalt højere temperatur fra de varmekilde, der bliver udnyttet.

Det geotermiske demonstrationsanlæg på Amagerværket anvender en varmepumpe, hvor temperaturen på vandet fra undergrunden bliver hævet fra de ca. 75 grader til ca. 90 grader, så varmen kan blive brugt i fjernvarmesystemet. Varmepumper bliver også anvendt i et demonstrationsprojekt for store varmepumper, hvor varmen bliver taget fra spildevandssystemet eller fra havvand via en varmepumpe placeret ved Sjællandsbroen. Denne varmepumpe er sat i drift i 2019 som et samarbejde mellem CTR, HOFOR og VEKS.

Udfordringen med varmepumper er, at man skal have en lavværdig varmekilde, som føder varmepumpen med energi. Der er behov for meget store varmemængder i et system som CTR’s, og det betyder, at kilden skal have et meget stort potentiale, hvis vi skal finde et realistisk alternativ til den biomasse, der bliver anvendt i dag.

Vi har vurderet muligheden for at anvende energi fra luften som kilde – det er den mest normale kilde i enfamiliehuse. Vi har også set på energien fra spildevand eller havvand, som i testanlægget ved Sjællandsbroen, eller fra jordvarme i de øverste lag. Alle vurderingerne viser imidlertid, at potentialerne er for små til reelt at erstatte biomasse som brændsel via disse kilder. Den eneste varmekilde, der reelt har en passende størrelse, er den geotermiske varme, hvilket også er baggrunden for, at vi strategisk staser på denne teknologi.