Sociale klausuler

CTR besluttede i 2014 at gøre brug af et sæt sociale klausuler indeholdende krav til danske løn- og arbejdsvilkår, samfundsansvar og praktik- og uddannelsespladser ved udbud over en vis størrelse.

For praktik- og uddannelsespladser er kravene, at ved opgaver, der har en varighed på 6 mdr. og derover, og hvor lønudgiften skønnes at være mindst 4 mio. kr., og/eller den samlede entreprise skønnes at være mindst 5 mio. kr. ekskl. moms, skal leverandøren beskæftige mindst en praktikant for hver gang, beløbsgrænserne passeres.

Det skal bemærkes, at der med ovenstående betegnelse ”praktikant” menes de lønnede uddannelsesstillinger, som er led i erhvervsuddannelserne og andre uddannelser.

For alle relevante udbud (tjenesteydelsesudbud eller bygge- og anlægsudbud) med opgaver af mindst 6 måneders varighed og mindst 5 mio. kr. i kontraktsum, skal den udbydende foretage en konkret vurdering af muligheden for at stille krav om beskæftigelse af praktikanter. Er det ikke muligt at stille krav, fx på grund af højt specialiseret arbejde, skal den udbydende forklare årsagen hertil. Forklaringen skal kunne dokumenteres.

I øvrigt henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2018 om ”Vejledning om Sociale klausuler i udbud”

Du kan hente CTR’s sociale klausuler her