Må varmeselskaber købe certifikater for grøn el og gas?

CTR har forhørt sig hos Forsyningstilsynet om muligheden for at købe grønne certifikater til varmeproduktion. Forsyningstilsynet har oplyst til CTR, at omkostninger til indkøb af el- og gascertifikater ikke er en indregningsberettiget omkostning efter varmeforsyningsloven. CTR har orienteret Klima- Energi og Forsyningsministeriet om Forsyningstilsynets svar med ønsket om, at ministeriet er bekendt med denne barriere for en grøn varmeproduktion.

Grøn strøm og grøn gas med certifikater er produkter, som kan købes på elmarkedet og gasmarkedet. Certifikaterne bliver udstedt af Energinet.dk, og ordningen sikrer, at der ikke bliver solgt mere grøn strøm eller gas, end der bliver produceret til nettet på vedvarende energi-anlæg (VE) som fx vindmøller, solenergi og biogasanlæg. Med certifikater får kunden altså ikke rent fysisk leveret el eller gas fra et bestemt VE-anlæg, men køber den via en handelsaftale, hvor den grønne strøm eller gas bliver produceret et andet sted i forsyningsnettet.

Du kan læse hele korrespondancen her: