Dansk Fjernvarme

CTR er medlem af brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme varetager fjernvarmeværkernes interesser og organiserer samarbejdet imellem værkerne. Desuden varetager Dansk Fjernvarme relationer til myndighederne og samarbejdet med andre organisationer inden for energibranchen.

Dansk Fjernvarme bidrager også til etablering af nye selskaber, der kan bistå fjernvarmeselskaberne med forskellige udfordringer. Et eksempel er, at Dansk Fjernvarme, sammen med bl.a. CTR, etablerede selskabet Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab i 2011. Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab blev nedlagt i januar 2016, hvorefter arbejdet med geotermi er sket i andre konstellationer.

I en årrække har Dansk Fjernvarme haft fokus på myndighederne arbejde med forskellige modeller for effektivisering af energisektoren. Her har CTR hjulpet Dansk Fjernvarme med konkret viden om konkurrenceforhold og principper for varmekøbskontrakter for de centrale kraftvarmeområder.

LANDSDÆKKENDE SAMARBEJDE

Dansk Fjernvarme varetager de omkring 400 fjernvarmeværkers interesser, blandt andet over for myndighederne.

Gå til Dansk Fjernvarme

GEOTERMISK SAMARBEJDE

Geotermisk energi er en både miljøvenlig og vedvarende energiform.

Læs mere om geotermi

Få mere information om fjernvarme

Klik her