Hovedstadens fjernvarme bliver endnu mere grøn

Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og Ørsted har med en hensigtserklæring taget første formelle skridt til at udnytte overskudsvarme fra CO2-fangst og Power-to-X …

Se CTR’s årsrapport 2021

CTR’s beretning og regnskab for 2021 fokuserer på Fællesvarme og trækker tråde til energikrisen i 70/80’erne …